Van Bướm KITZ Nhật Bản

Liên hệ

Van Bướm KITZ - Butterfly Valve KITZ - Van KITZ

Material (Vật liệu):
Bronze (Đồng thanh)
Brass (Đồng thau)
Cast Iron (Gang xám)
Ductile Iron (Gang dẻo)
Stainless steel (Thép không gỉ)
Cast carbon and Low allow steel (Thép đúc)
Size: DN 1/4” ( 13 ) -> DN 24” ( 600 )
Connection:
JIS 10K, 16K, 20K RF flange standard
ANSI RF flange standard
JIS, ANSI Threaded ends standard
Max working pressure: Từ 0 -> 5.0Mpa (50kgf/cm2G)

Sản phẩm liên quan

Van Bi Đồng- SZA

Van Cửa Đồng- FH

Van Cổng Gang- 10FCL

Lọc Y INOX- UY

Van Bi INOX. C-UTE

Van Bi Đồng. C-TE

Van Bi Gang- 10FCTB

Lọc Y Gang- 10FCY

Van Bi INOX. FAS-150UTB

Van Bi INOX. EA200-UTE

Van ĐK Khí Nén KITZ

Van 1 Chiều INOX- UOB

Van Cổng Gang- 10FCHI

Van Cổng INOX- 10UMA

Van Cửa INOX- UEB

Van Bi INOX- UTKM

Van 3 Ngả Đồng- TN

Van Bi INOX- 10UTB

Van Bi INOX- 150UTB

Van Bi Đồng- TB

Van Bi Đồng- TK

Van Bi Đồng- SZC

Van Bi Thép- 150SCTB

Van Bi Gang- 10STBF

Van Bi Thép- 10SCTB

Van Bi Thép- 300SCTB

Van Bi Gang- 125FCTB

Van Bi Thép- 20SCTB

Van Cửa Đồng- EBH

Van Cổng INOX- UEL

Van Cổng Gang- 125FCL

Lọc Y INOX- UYB

Lọc Y Gang- 125FCY

Van 1 Chiều INOX- UN