Phụ Kiện Hàn Thép Là Gì | Phụ Kiện Thép Hàn Nhập Khẩu

Tê Thu Thép Hàn

Nắp Bịt Thép Hàn

Tê Đều Thép Hàn

GIỚI THIỆU PHỤ KIỆN THÉP HÀN

Cung cấp Phụ Kiện Thép Hàn ASTM A234, ASTM B16.9 | Co Cút 90, Tê đều, Bầu giảm, Côn thu, Lơ, Đầu nối ren, măng sông, Chếch 45, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80

PHÂN LOẠI PHỤ KIỆN HÀN THÉP

+ Tê thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Tê thu thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Cút thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Chếch thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Côn thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Nắp bịt thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

+ Thập thép hàn: SCH20, SCH40, SCH80, SCH160

Vật liệu: A234, A105, vvv


Admin: VINDEC

 

Zalo
Hotline