Phụ Kiện Hàn Thép | Co Cút Chếch- Côn Tê Thu- Bầu Giảm

Tê Thu Thép Hàn

Nắp Bịt Thép Hàn

Tê Đều Thép Hàn

Cung cấp Phụ Kiện Thép Hàn ASTM A234, ASTM B16.9 | Co Cút 90, Tê đều, Bầu giảm, Côn thu, Lơ, Đầu nối ren, măng sông, Chếch 45, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80

XEM THÊM:  Van Kitz