Phụ Kiện Ren Áp Lực | Côn Co Cút- Tê Kép- Măng Sông

Cung cấp Phụ Kiện Ren Áp Lực - Forged threaded pipe fittings như côn thu ren, co cút ren, tê ren, kép ren áp lực cao, măng xông 3000#, 6000 vật liệu thép A105 tiêu chuẩn B16.11 hệ ren NPT.

XEM THÊM: Phụ Kiện INOX Ren 

LIÊN HỆ:
KD1: 0936 343 908 (Zalo) - KD2: 0981 966 804 (Zalo)
KD3: 0981 158 904 (Zalo) - KD4: 0918 097 968 (Zalo)

E-mail: info.vindec@gmail.com  -  info@vindec.vn