VINDEC Cấp Gioăng Làm Kín Cho Dự Án Nhà Máy Điện Rác Sóc Sơn Hà Nội

13/09/2021

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC SÓC SƠN HÀ HỘI

Dự án xử lý rác thải rắn phát điện Nam Sơn do Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) làm chủ đầu tư.

Tổ chức Năng lượng NEDO Nhật bản tài trợ 22,5 triệu USD

Công ty Hitachi Zosen Nhật bản cung cấp thiết bị.

Chúng thầu thi công và cung cấp 1 số vật tư Công ty CIMAS và LILAMA 69-1

  • Chia sẻ bài viết:

Bình luận của bạn

Zalo
Hotline