Dây Tết Chèn TEADIT | Tết Chèn Nhập Khẩu Trực Tiếp Từ Áo

Nhập khẩu cung cấp Dây Tết Chèn TEADIT, dây tết chèn trục quay bơm van, chèn chì- Graphite, PTFE- Teflon, Aramid, lõi thép inconel- inox, sợi Carbon giá rẻ tại VINDEC

XEM THÊM:  Dây Tết Thủy Tinh

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2000

TEADIT 2005

TEADIT 2002

TEADIT 2236

TEADIT 2235

TEADIT 2202

TEADIT 2103T

TEADIT 2000IC

TEADIT 2017

TEADIT 2004

TEADIT 2774

TEADIT 2001

TEADIT 2214

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

TEADIT 2255

TEADIT 2773

TEADIT 2777

TEADIT 2003