Gioăng Tấm FEROLITE | VINDEC | Công Nghiệp Việt

FEROLITE NAM 39

FEROLITE NAM 32 STEEL

FEROLITE NAM 30

FEROLTE NAM 30Y

FEROLITE NAM 37

FEROLITE NAM 37C

FEROLITE NAM 32

FEROLITE NAM 32N

FEROLITE NAM 32CR

FEROLITE NAM 33

FEROLITE NAM 31

FEROLITE NAM 42 GF

FEROLITE là hãng sản xuất gioăng lớn nổi tiếng tại Ấn Độ như NAM-39 | NAM-37 | Gioăng Tấm Không Amiang chịu nhiệt, chịu dầu, hóa chất giá rẻ cạnh tranh

XEM THÊM:  Gioăng Chì Graphite