Dây Tết Chèn Cotton | Dây Cotton Tẩm Mỡ - Tẩm Dầu

Dây tết chèn Cotton là loại dây chèn làm kín rất thông dụng, nó được tẩm dầu hoặc mỡ chịu nhiệt bôi trơn cho trục quay bơm, máy khuấy...

XEM THÊM: Dây Ceramic Chịu Nhiệt

LIÊN HỆ:
KD1: 0936 343 908 (Zalo) - KD2: 0981 966 804 (Zalo)
KD3: 0981 158 904 (Zalo) - KD4: 0918 097 968 (Zalo)

E-mail:  info@vindec.vn