Dây Tết Chèn Cotton - Dây Tết Chèn Cotton Tẩm Mỡ

Dây tết chèn Cotton là loại dây chèn làm kín rất thông dụng, nó được tẩm dầu hoặc mỡ chịu nhiệt bôi trơn cho trục quay bơm, máy khuấy...

XEM THÊM: Dây Ceramic Chịu Nhiệt