Gioăng TEADIT | Gioăng Không Amiang Của Áo Nhập Khẩu Trực Tiếp

Cung cấp gioăng TAEDIT, Gioăng tấm không Amiang NA 1005, NA 1100, NA 1122, Dây tết chèn bơm van Chì Graphite, NBR, Carbon, Aramid, Inconel wire, ePTFE, PTFE, cuộn tape TEFLON, 2236, 2070, 2007, 2005FDA, 2006FDA, 2000, 2002, 24B, 24SH