Gioăng TOMBO | Gioăng TOMBO Nhật Bản

Gioăng TOMBO của Nhật bản chuyên sản xuất Băng keo lụa | Băng tan ống ren, Gioăng kim loại vòng đệm Gasket,  Gioăng Tấm Không Amiăng , Dây tết chèn bơm van

XEM THÊM:  Gioăng TEADIT

TOMBO 9096

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1993

TOMBO 9082 OXYGEN

TOMBO 1120

TOMBO 9082 Gas

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EEE

TOMBO 9079

TOMBO 9039

TOMBO 9038

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 2940

TOMBO 9082 Hóa Chất

TOMBO 2280-S

TOMBO 9040-W

TOMBO 9082 Thường

TOMBO 1100

TOMBO 1210-A

TOMBO 9000

SWG- ANSI- 1834R-EES