Gioăng TOMBO | Gioăng TOMBO Nhật Bản

TOMBO 9096

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1993

TOMBO 9082 OXYGEN

TOMBO 1120

TOMBO 9082 Gas

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EEE

TOMBO 9079

TOMBO 9039

TOMBO 9038

Gioăng TOMBO của Nhật bản chuyên sản xuất Băng keo lụa | Băng tan ống ren, Gioăng kim loại vòng đệm Gasket,  Gioăng Tấm Không Amiăng , Dây tết chèn bơm van

XEM THÊM:  Gioăng TEADIT