Gioăng FF. TF-1590

Liên hệ

Gioăng Mặt Bích FF. TF-1590

>>>> XEM THÊM  Gioăng VALQUA

TEADIT TF1590 Structured PTFE Gasket Sheet with Silica