Gioăng FEROLITE | Gioăng Làm Kín Nhập Khẩu Trực Tiếp Từ Ấn Độ

Gioăng FEROLITE thành lập vào năm 1991 sản xuất tấm gioăng không amiang, Dây tết chèn bơm van, băng tan của Ấn độ được VINDEC nhập khẩu và phân phối