Cút Kẽm Ren Trong MI

Liên hệ

Cút Kẽm Ren Trong - Van Bi INOX
Đường ren tiêu chuẩn BS 
Áp lực làm việc Max. 10 bar 
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

Sản phẩm liên quan