Tay Gắp SMC | Xi Lanh Tay Gắp Nhật Bản

Tay Gắp SMC Nhật Bản, Xi lanh tay gắp hãng SMC được sử dụng nhiều trong các cánh tay rô-bốt phục vụ trong các ngành: chế tạo máy, lắp ráp ô tô, tàu hỏa, máy bay, chế biến...

Các dòng sản phẩm nổi bật: Tay gắp SMC: MHS3, MHSJ3, MHSH3, MHSHJ, MSHSL3, MHS4, MHC2-6, MHCA2-6, MHCM2-7, MHT2, MHY2, MHW2, MRHQ, MA,...

Các kích thước lỗ xilanh: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125,...

XEM THÊM: