Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy NSK

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy NSK

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 2 Dãy
Về cơ bản, vòng bi tiếp xúc góc hai dãy thực ra là hai vòng bi tiếp xúc góc một dãy được lắp lưng vì chúng chỉ có một vòng trong và một đệm ngoài, mỗi vòng đều có hai mặt rãnh lăn.

Ứng dụng :
Máy bơm ly tâm.
Motơ điện
Máy thổi và quạt điện
Dãy số trên vòng bi : 52xx, 53xx, 32xx, 33xx

5203 NSK 5204 NSK 5205 NSK 5206 NSK
5210 NSK 5211 NSK 5212 NSK 5213 NSK
5214 NSK 5215 NSK 5304 NSK 5305 NSK
5306 NSK 5307 NSK 5308 NSK 5309 NSK
5310 NSK 5311 NSK 5312 NSK 5201 NSK
5200 NSK 5207 NSK 5209 NSK 
5202 NSK 5208 NSK 5303 NSK 

Zalo
Hotline