Vòng Bi Đũa NSK

Liên hệ

Vòng Bi Đũa NSK

Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.
Thích hợp cho tốc độ cao.
Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do.
Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.
Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
Động cơ điện lớn
Hộp số ô tô, máy ép
Trục quay máy công cụ

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx
 

N204W NSK N205W NSK N206W NSK N207W NSK
N208W NSK N209W NSK N210W NSK N211W NSK
N212W NSK N213W NSK N214W NSK N215W NSK
N216M NSK N216W NSK N217M NSK N217W NSK
N218W NSK N219M NSK N219W NSK N220M NSK
N220W NSK N221M NSK N221W NSK N222M NSK
N222W NSK N224M NSK N224W NSK N226M NSK
N226W NSK N228M NSK N228W NSK N230M NSK
N230W NSK N304W NSK N305W NSK N306M NSK
N306W NSK N307M NSK N307W NSK N308M NSK
N308W NSK N309M NSK N309W NSK N310M NSK
N310W NSK N311M NSK N311W NSK N312M NSK
N312W NSK N313MC3E NSK N313W NSK N314M NSK
N314W NSK N315M NSK N315W NSK N316M NSK
N316W NSK N317M NSK N317W NSK N318M NSK
N318W NSK N319M NSK N319W NSK N320M NSK
N320W NSK N321M NSK N321W NSK N322M NSK
N322W NSK N324M NSK N324W NSK N326M NSK
N328M NSK N330M NSK N405W NSK N406W NSK
N407W NSK N408W NSK N409W NSK N410W NSK
N412W NSK N413M NSK N414M NSK N415M NSK
N416M NSK N417M NSK N418M NSK NF204W NSK
NF205W NSK NF206W NSK NF207W NSK NF208W NSK
NF209W NSK NF210M NSK NF210W NSK NF211M NSK
NF211W NSK NF212M NSK NF212W NSK NF213M NSK
NF213W NSK NF214M NSK NF214W NSK NF215M NSK
NF215W NSK NF216M NSK NF216W NSK NF217M NSK
NF217W NSK NF218M NSK NF218W NSK NF219M NSK
NF219W NSK NF220M NSK NF220W NSK NF221M NSK
NF221W NSK NF222M NSK NF222W NSK NF224M NSK
NF224W NSK NF226M NSK NF226W NSK NF228M NSK
NF228W NSK NF230M NSK NF230W NSK NF304W NSK
NF305W NSK NF306M NSK NF306W NSK NF307M NSK
NF307W NSK NF308M NSK NF308W NSK NF309M NSK
NF309W NSK NF310M NSK NF310W NSK NF311M NSK
NF311W NSK NF312M NSK NF312W NSK NF313M NSK
NF313W NSK NF314M NSK NF314W NSK NF315M NSK
NF315W NSK NF316M NSK NF316W NSK NF317M NSK
NF317W NSK NF318M NSK NF318W NSK NF319W NSK
NF320M NSK NF320W NSK NF321W NSK NF322M NSK
NF322W NSK NF324M NSK NF324W NSK NF326M NSK
NF328M NSK NF330M NSK NF405W NSK NF406W NSK
NF407W NSK NF408W NSK NF409W NSK NF410W NSK
NF411W NSK NF412W NSK NF413M NSK NF414M NSK
NJ205EW NSK NJ204M NSK NJ204W NSK NJ205E.M1 FAG
NJ207EW NSK NJ206EM NSK NJ206EW NSK NJ205EMC3E NSK
NJ209EW NSK NJ208EM NSK NJ208EW NSK NJ207EMC3 NSK
NJ211EW NSK NJ210EM NSK NJ210EW NSK NJ209EM NSK
NJ213EM NSK NJ213EW NSK NJ212EM NSK NJ211EM NSK
NJ214W NSK NJ216W NSK NJ215EM NSK NJ212EW NSK
NJ216EMC3E NSK NJ218EM NSK NJ218W NSK NJ214EM NSK
NJ217W NSK NJ2207W NSK NJ2206W NSK NJ215W NSK
NJ219W NSK NJ2208W NSK NJ220EM NSK NJ219EM NSK
NJ2205W NSK NJ2209W NSK NJ2210W NSK NJ220W NSK
NJ2208EMC3 NSK NJ2210EM NSK NJ2215W NSK NJ2211EM NSK
NJ2211W NSK NJ2213W NSK NJ2217EMC3 NSK NJ2211EM NSK
NJ2212W NSK NJ2215EMC3 NSK NJ2220W NSK NJ2212EM NSK
NJ2213MC3 NSK NJ2216W NSK NJ2224W NSK NJ2214EM NSK
NJ2214W NSK NJ2218W NSK NJ222EM NSK NJ2217W NSK
NJ2216EM NSK NJ2220EM NSK NJ2306W NSK NJ2219W NSK
NJ2218EM NSK NJ2228W NSK NJ2308W NSK NJ221EM NSK
NJ221W NSK NJ226W NSK NJ2315EMC3 NSK NJ2222EM NSK
NJ2222W NSK NJ228W NSK NJ2317EMC3 NSK NJ2226EM NSK
NJ2226W NSK NJ2305W NSK NJ2318W NSK NJ222W NSK
NJ2228M NSK NJ230W NSK NJ2319W NSK NJ2230M NSK
NJ226EM NSK NJ2312W NSK NJ234M NSK NJ224W NSK
NJ228M NSK NJ2314W NSK NJ236M NSK NJ2307W NSK
NJ2309W NSK NJ2318EMC3 NSK NJ305EW NSK NJ2310W NSK
NJ230M NSK NJ2319EMC3 NSK NJ306EW NSK NJ2313EMC3 NSK
NJ2313W NSK NJ2322EM NSK NJ312W NSK NJ2315W NSK
NJ2314EM NSK NJ2328M NSK NJ313EM NSK NJ2316EMC3 NSK
NJ2316W NSK NJ232M NSK NJ317W NSK NJ2317W NSK
NJ2320W NSK NJ238M NSK NJ319EM NSK NJ2320EMC3 NSK
NJ2324EM NSK NJ305EM NSK NJ320EM NSK NJ304MC3 NSK
NJ2330M NSK NJ306EM NSK NJ324EM NSK NJ309EM NSK
NJ240M NSK NJ307EW NSK NJ326W NSK NJ310EM NSK
NJ304W NSK NJ308EW NSK NJ330M NSK NJ313W NSK
NJ307EM NSK NJ311EW NSK NJ406W NSK NJ320W NSK
NJ308EM NSK NJ312EM NSK NJ411W NSK NJ321EM NSK
NJ309EW NSK NJ314W NSK NJ413W NSK NJ322EM NSK
NJ310EW NSK NJ315W NSK NJ414W NSK NJ324W NSK
NJ311EM NSK NJ316W NSK NU1005 NSK NJ328M NSK
NJ314EM NSK NJ317EM NSK NU1008 NSK NJ334M NSK
NJ315EM NSK NJ318W NSK NU1012 NSK NJ338M NSK
NJ316EM NSK NJ326M NSK NU1015 NSK NJ405W NSK
NJ318EM NSK NJ332M NSK NU1019 NSK NU1007 NSK
NJ321W NSK NJ336M NSK NU1020 NSK NU1011 NSK
NJ322W NSK NJ340M NSK NU204W NSK NU1014 NSK
NJ407W NSK NJ408W NSK NU206EM NSK NU1018 NSK
NJ415W NSK NJ409W NSK NU207EW NSK NU1026 NSK
NJ416W NSK NJ410W NSK NU208EM NSK NU1028 NSK
NN3016MBKRCC1P4 NSK NJ412W NSK NU209EM NSK NU1032 NSK
NU1006 NSK NN3019MBKRCC1P4 NSK NU210EM NSK NU1034 NSK
NU1010 NSK NU1009 NSK NU212EM NSK NU205EM NSK
NU1017 NSK NU1013 NSK NU213EM NSK NU206EW NSK
NU1022 NSK NU1016 NSK NU214W NSK NU210EW NSK
NU1024 NSK NU1021 NSK NU218EM NSK NU211EM NSK
NU1036 NSK NU203W NSK NU2207EM NSK NU212EW NSK
NU1038 NSK NU204M NSK NU2208W NSK NU213EW NSK
NU1040 NSK NU207EM NSK NU2209EM NSK NU216EM NSK
NU205EW NSK NU214EM NSK NU220W NSK NU217EM NSK
NU208EW NSK NU215W NSK NU2211EM NSK NU218W NSK
NU209EW NSK NU219W NSK NU2212EM NSK NU2206EM NSK
NU211EW NSK NU2205W NSK NU2215W NSK NU2207W NSK
NU215EM NSK NU220EM NSK NU2219EM NSK NU2209W NSK
NU216W NSK NU2210W NSK NU221EM NSK NU2211W NSK
NU217W NSK NU2213W NSK NU2220W NSK NU2212W NSK
NU219EM NSK NU2215EM NSK NU2224EM NSK NU2214W NSK
NU2205EM NSK NU2218W NSK NU2226W NSK NU2216EM NSK
NU2206W NSK NU2226EM NSK NU2228EM NSK NU2217W NSK
NU2213EM NSK NU2305W NSK NU222EM NSK NU2219W NSK
NU2216W NSK NU2307W NSK NU228EM NSK NU221W NSK
NU2218EM NSK NU2309EM NSK NU2309W NSK NU2222EM NSK
NU2222W NSK NU2310EM NSK NU230M NSK NU2224W NSK
NU2230EM NSK NU2311W NSK NU2310W NSK NU2228W NSK
NU2236EM NSK NU2313W NSK NU2317EM NSK NU222W NSK
NU224W NSK NU2315W NSK NU2319EM NSK NU224EM NSK
NU226W NSK NU2318W NSK NU236EM NSK NU226EM NSK
NU2311EM NSK NU2321EMC3 NSK NU305EM NSK NU228W NSK
NU2313EM NSK NU238EM NSK NU307EW NSK NU2306W NSK
NU2314W NSK NU304W NSK NU314W NSK NU2308W NSK
NU2315EM NSK NU306EM NSK NU316EM NSK NU230W NSK
NU2316W NSK NU307EM NSK NU317EM NSK NU2312EM NSK
NU2318EM NSK NU308EW NSK NU319EM NSK NU2317W NSK
NU2320W NSK NU309EM NSK NU330M NSK NU2319W NSK
NU2322EM NSK NU312W NSK NU332M NSK NU2320EM NSK
NU232EM NSK NU315W NSK NU340M NSK NU2326EM NSK
NU234M NSK NU322W NSK NU409W NSK NU2328EM NSK
NU240EM NSK NU324W NSK NU413M NSK NU2330EM NSK
NU304M NSK NU326W NSK NU415M NSK NU305EW NSK
NU308EM NSK NU406M NSK NU419M NSK NU306EW NSK
NU311EW NSK NU409MC3 NSK NU420M NSK NU309EW NSK
NU312EM NSK NU410M NSK NU424M NSK NU310EM NSK
NU313W NSK NU411W NSK NU412W NSK NU310EW NSK
NU314EM NSK NU412M NSK NU414W NSK NU313EM NSK
NU315EM NSK NU413W NSK NU415W NSK NU316W NSK
NU318W NSK NU414M NSK NU416W NSK NU317W NSK
NU320W NSK NU422M NSK NU418M NSK NU318EM NSK
NU321W NSK NU430MC3 NSK NU426M NSK NU319W NSK
NU322EM NSK NU416M NSK NU405W NSK NU320EM NSK
NU324EM NSK NU417M NSK NU406W NSK NU321EM NSK
NU326M NSK NU421M NSK NU408W NSK NU330W NSK
NU328M NSK NU428MC3 NSK NU410W NSK NU338M NSK
NU336M NSK   NU408MC3 NSK NU407W NSK