Vòng Bi Đũa NSK

Liên hệ

Vòng Bi Đũa NSK

Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.
Thích hợp cho tốc độ cao.
Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do.
Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.
Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
Động cơ điện lớn
Hộp số ô tô, máy ép
Trục quay máy công cụ

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx
- Dẫy Số Nxx: N N204W, N205W, N206W, N207W, N208W, N209W, N210W, N211W, N212W, N213W, N214W, N215W, N216M, N216W, N217M, N217W, N218W, N219M, N219W, N220M, N220W, N221M, N221W, N222M, N222W, N224M, N224W, N226M, N226W, N228M, N228W, N230M, N230W, N304W, N305W, N306M, N306W, N307M, N307W, N308M, N308W, N309M, N309W, N310M, N310W, N311M, N311W, N312M, N312W, N313MC3E, N313W, N314M, N314W, N315M, N315W, N316M, N316W, N317M, N317W, N318M, N318W, N319M, N319W, N320M, N320W, N321M, N321W, N322M, N322W, N324M, N324W, N326M, N328M, N330M, N405W, N406W, N407W, N408W, N409W, N410W, N412W, N413M, N414M, N415M, N416M, N417M, N418M.

- Dẫy Số NFxx: NF204W, NF205W, NF206W, NF207W, NF208W, NF209W, NF210M, NF210W, NF211M, NF211W, NF212M, NF212W, NF213M, NF213W, NF214M, NF214W, NF215M, NF215W, NF216M, NF216W, NF217M, NF217W, NF218M, NF218W, NF219M, NF219W, NF220M, NF220W, NF221M, NF221W, NF222M, NF222W, NF224M, NF224W, NF226M NSK NF226W, NF228M NSK, NF228W NSK NF230M NSK NF230W NSK NF304W, NF305W, NF306M, NF306W, NF307M, NF307W, NF308M, NF308W, NF309M, NF309W, NF310M, NF310W, NF311M, NF311W, NF312M, NF312W, NF313M, NF313W, NF314M, NF314W, NF315M, NF315W, NF316M, NF316W, NF317M, NF317W, NF318M, NF318W, NF319W, NF320M, NF320W, NF321W, NF322M, NF322W, NF324M, NF324W, NF326M, NF328M, NF330M, NF405W, NF406W, NF407W, NF408W, NF409W, NF410W, NF411W, NF412W, NF413M, NF414M.

- Dẫy Số NJxx: NJ205EW, NJ204M, NJ204W, NJ205E.M1, NJ207EW, NJ206EM,  NJ206EW, NJ205EMC3E, NJ209EW, NJ208EM NSK NJ208EW NSK NJ207EMC3, NJ211EW NSK NJ210EM NSK NJ210EW NSK NJ209EM , NJ213EM NSK NJ213EW NSK NJ212EM NSK NJ211EM, NJ214W NSK NJ216W NSK NJ215EM NSK NJ212EW , NJ216EMC3E NJ218EM NSK NJ218W NSK NJ214EM , NJ217W NSK NJ2207W NSK NJ2206W NSK NJ215W, NJ219W NSK NJ2208W NSK NJ220EM NSK NJ219EM , NJ2205W NSK NJ2209W NSK NJ2210W NSK NJ220W NSK, NJ2208EMC3 NJ2210EM NSK NJ2215W NSK NJ2211EM, NJ2211W NSK NJ2213W NSK NJ2217EMC3 NJ2211EM , NJ2212W NSK NJ2215EMC3 NJ2220W NSK NJ2212EM, NJ2213MC3  NJ2216W NSK NJ2224W NSK NJ2214EM, NJ2214W NSK NJ2218W NSK NJ222EM NSK NJ2217W NSK, NJ2216EM NSK NJ2220EM NSK NJ2306W NSK NJ2219W NSK, NJ2218EM NSK NJ2228W NSK NJ2308W NSK NJ221EM NSK, NJ221W NSK NJ226W NSK NJ2315EMC3 NJ2222EM, NJ2222W NSK NJ228W NSK NJ2317EMC3 NJ2226EM , NJ2226W NSK NJ2305W NSK NJ2318W NSK NJ222W NSK, NJ2228M NSK NJ230W NSK NJ2319W NSK NJ2230M NSK, NJ226EM NSK NJ2312W NSK NJ234M NSK NJ224W NSK, NJ228M NSK NJ2314W NSK NJ236M NSK NJ2307W , NJ2309W NSK NJ2318EMC3 NJ305EW NSK NJ2310W , NJ230M NSK NJ2319EMC3 NJ306EW NSK NJ2313EMC3, NJ2313W NSK NJ2322EM NSK NJ312W NSK NJ2315W , NJ2314EM NSK NJ2328M NSK NJ313EM NSK NJ2316EMC3, NJ2316W NSK NJ232M NSK NJ317W NSK NJ2317W NSK, NJ2320W NSK NJ238M NSK NJ319EM NSK NJ2320EMC3, NJ2324EM NSK NJ305EM NSK NJ320EM NSK NJ304MC3, NJ2330M NSK NJ306EM NSK NJ324EM NSK NJ309EM, NJ240M NSK NJ307EW NSK NJ326W NSK NJ310EM, NJ304W NSK NJ308EW NSK NJ330M NSK NJ313W NSK, NJ307EM NSK NJ311EW NSK NJ406W NSK NJ320W NSK, NJ308EM NSK NJ312EM NSK NJ411W NSK NJ321EM , NJ309EW NSK NJ314W NSK NJ413W NSK NJ322EM , NJ310EW NSK NJ315W NSK NJ414W NSK NJ324W NSK, NJ311EM NSK NJ316W NSK

- Dẫy Số NUxxx: NU1005 NSK NJ328M NSK, NJ314EM NSK NJ317EM NSK NU1008 NSK NJ334M NSK, NJ315EM NSK NJ318W NSK NU1012 NSK NJ338M NSK, NJ316EM NSK NJ326M NSK NU1015 NSK NJ405W NSK, NJ318EM NSK NJ332M NSK NU1019 NSK NU1007 NSK, NJ321W NSK NJ336M NSK NU1020 NSK NU1011 NSK, NJ322W NSK NJ340M NSK NU204W NSK NU1014 NSK, NJ407W NSK NJ408W NSK NU206EM NU1018 NSK, NJ415W NSK NJ409W NSK NU207EW NU1026 NSK, NJ416W NSK NJ410W NSK NU208EM NU1028 NSK, NN3016MBKRCC1P4 NJ412W NSK NU209EM NU1032 NSK, NU1006 NSK NN3019MBKRCC1P4 NU210EM NSK NU1034 NSK, NU1010 NSK NU1009 NSK NU212EM NSK NU205EM NSK, NU1017 NSK NU1013 NSK NU213EM NSK NU206EW NSK, NU1022 NSK NU1016 NSK NU214W NSK NU210EW NSK, NU1024 NSK NU1021 NSK NU218EM NSK NU211EM NSK, NU1036 NSK NU203W NSK NU2207EM NU212EW NSK, NU1038 NSK NU204M NSK NU2208W NSK NU213EW NSK, NU1040 NSK NU207EM NSK NU2209EM NU216EM NSK, NU205EW NSK NU214EM NSK NU220W NSK NU217EM NSK, NU208EW NSK NU215W NSK NU2211E NU218W NSK, NU209EW NSK NU219W NSK NU2212EM NU2206EM NSK, NU211EW NSK NU2205W NSK NU2215W NSK NU2207W NSK, NU215EM NSK NU220EM NSK NU2219EM NU2209W NSK, NU216W NSK NU2210W NSK NU221EM NSK NU2211W NSK, NU217W NSK NU2213W NSK NU2220W NSK NU2212W NSK, NU219EM NSK, NU2215EM NSK NU2224EM NSK NU2214W NSK, NU2205EM NSK NU2218W NSK NU2226W NSK NU2216EM NSK, NU2206W NSK NU2226EM NSK NU2228EM NSK NU2217W NSK, NU2213EM NSK NU2305W NSK NU222EM NSK NU2219W NSK, NU2216W NSK NU2307W NSK NU228EM NSK NU221W NSK, NU2218EM NSK NU2309EM NSK NU2309W NSK NU2222EM NSK, NU2222W NSK NU2310EM NSK NU230M NSK NU2224W NSK, NU2230EM NSK NU2311W NSK NU2310W NSK NU2228W NSK, NU2236EM NSK NU2313W NSK NU2317EM NU222W NSK, NU224W NSK NU2315W NSK NU2319EM NU224EM NSK, NU226W NSK NU2318W NSK NU236EM NSK NU226EM NSK, NU2311EM NSK NU2321EMC3 NU305EM NSK NU228W NSK, NU2313EM NSK NU238EM NSK NU307EW NSK NU2306W NSK, NU2314W NSK NU304W NSK NU314W NSK NU2308W NSK, NU2315EM NSK NU306EM NSK NU316EM NSK NU230W NSK, NU2316W NSK NU307EM NSK NU317EM NSK NU2312EM NSK, NU2318EM NSK NU308EW NSK NU319EM NSK NU2317W NSK, NU2320W NSK NU309EM NSK NU330M NSK NU2319W NSK, NU2322EM NSK NU312W NSK NU332M NSK NU2320EM NSK, NU232EM NSK NU315W NSK NU340M NSK NU2326EM NSK, NU234M NSK NU322W NSK NU409W NSK NU2328EM NSK, NU240EM NSK NU324W NSK NU413M NSK NU2330EM NSK, NU304M NSK NU326W NSK NU415M NSK NU305EW NSK, NU308EM NSK NU406M NSK NU419M NSK NU306EW NSK, NU311EW NSK NU409MC3 NSK NU420M NSK NU309EW NSK, NU312EM NSK NU410M NSK NU424M NSK NU310EM NSK, NU313W NSK NU411W NSK NU412W NSK NU310EW NSK, NU314EM NSK NU412M NSK NU414W NSK NU313EM NSK, NU315EM NSK NU413W NSK NU415W NSK NU316W NSK, NU318W NSK NU414M NSK NU416W NSK NU317W NSK, NU320W NSK NU422M NSK NU418M NSK NU318EM NSK, NU321W NSK NU430MC3 NSK NU426M NSK NU319W NSK, NU322EM NSK NU416M NSK NU405W NSK NU320EM NSK, NU324EM NSK NU417M NSK NU406W NSK NU321EM NSK, NU326M NSK NU421M NSK NU408W NSK NU330W NSK, NU328M NSK NU428MC3 NSK NU410W NSK NU338M NSK, NU336M NSK NU408MC3 NU407W NSK