Gioăng Tấm TOMBO | Gioăng Mặt Bích Không Amiang Nhật Bản

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1120

TOMBO 9000

TOMBO 1993

TOMBO 1100

TOMBO 1210-A

Cung cấp Gioăng Tấm Không Amiang chịu xăng dầu, chịu nhiệt, hóa chất NICHIAS TOMBO 1995- 1935- 1120- 1000- 1100- 1210-A vòng đệm mặt bích tròn Gasket

XEM THÊM: Gioăng Chì Graphite