Gioăng Tấm TOMBO | Gioăng Mặt Bích Không Amiang Nhật Bản

Cung cấp Gioăng Tấm Không Amiang chịu xăng dầu, chịu nhiệt, hóa chất NICHIAS TOMBO 1995- 1935- 1120- 1000- 1100- 1210-A vòng đệm mặt bích tròn Gasket

XEM THÊM: Gioăng Chì Graphite

LIÊN HỆ:
KD1: 0936 343 908 (Zalo) - KD2: 0981 966 804 (Zalo)
KD3: 0981 158 904 (Zalo) - KD4: 0918 097 968 (Zalo)

E-mail: info.vindec@gmail.com  -  info@vindec.vn

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1120

TOMBO 9000

TOMBO 1993

TOMBO 1100

TOMBO 1210-A