Công Tắc Dòng Chảy | Công Tắc Lưu Lượng

Công tắc dòng chảy, công tắc lưu lượng là gì? VINDEC chuyên cung cấp công tắc dòng chảy "flow switch" của các hãng như: Saginomiya, Auosigma, HyoShin