Đồng Hồ Nhiệt Độ UNIJIN | VINDEC | Công Nghiệp Việt

Chuyên phân phối Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ UNIJIN Malaysia chất lượng cao giá cả cạnh tranh hàng có sẵn tại Hà nội, giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng

XEM THÊM:  Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ

MODEL T110 ( MẶT 100mm) - ( CHÂN REN SAU LƯNG): -30 ~ 50°C; 0 ~ 60°C; 0 ~ 100°C
Đồng hồ nhiệt độ hiệu Unijin
- Mặt đồng hồ phi 100mm
- Vỏ và chân ren inox toàn bộ
- Chiều dài thanh cảm biến nhiệt L = 100mm
- Chân ren sau lưng, kết nối ren 1/2''
- Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL T120 ( MẶT 100mm) - ( CHÂN REN ĐỨNG): -30 ~ 50°C; 0 ~ 60°C; 0 ~ 100°C; 0 ~ 150°C
Đồng hồ nhiệt độ hiệu Unijin
- Mặt đồng hồ phi 100mm
- Vỏ và chân ren inox toàn bộ
- Chiều dài thanh cảm biến nhiệt L = 100mm
- Chân ren đứng, kết nối ren 1/2''
- Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL T400L ( CHIỀU DÀI CẢM BIẾN NHIỆT 65mm) - DẠNG GÓC: -30 ~ 50°C; 0 ~ 100°C; 0 ~ 150°C
Nhiệt kế đo nhiệt độ hiệu Unijin
- Chân ren đồng
- Chiều dài thanh cảm biến nhiệt L = 65mm
- Chân ren sau lưng, kết nối ren 1/2''
- Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL T400L ( CHIỀU DÀI CẢM BIẾN NHIỆT 100mm) - DẠNG GÓC: -30 ~ 50°C; 0 ~ 100°C
Nhiệt kế đo nhiệt độ hiệu Unijin
- Chân ren đồng
- Chiều dài thanh cảm biến nhiệt L = 100mm
- Chân ren sau lưng, kết nối ren 1/2''
- Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL T400S ( CHIỀU DÀI CẢM BIẾN NHIỆT 65mm) - DẠNG THẲNG: -30 ~ 50°C; 0 ~ 100°C; 0 ~ 150°C
Nhiệt kế đo nhiệt độ hiệu Unijin
- Chân ren đồng
- Chiều dài thanh cảm biến nhiệt L = 65mm
- Chân ren đứng, kết nối ren 1/2''
- Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL T400S ( CHIỀU DÀI CẢM BIẾN NHIỆT 100mm) - DẠNG THẲNG: -30 ~ 50°C; 0 ~ 100°C; 0 ~ 150°C; 0 ~ 200°C
Nhiệt kế đo nhiệt độ hiệu Unijin
- Chân ren đồng
- Chiều dài thanh cảm biến nhiệt L = 65mm
- Chân ren đứng, kết nối ren 1/2''
- Xuất xứ: MALAYSIA