Đồng Hồ Đo Áp Suất UNIJIN

Chuyên phân phối Đồng Hồ Đo Áp Suất UNIJIN Malaysia chất lượng cao giá cả cạnh tranh hàng có sẵn tại Hà nội, giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng

XEM THÊM:  Đồng Hồ Áp Suất WISE

MODEL P110: -76cmHg~30; -76cmHg~2K; -76cmHg~4K; 0~7 KGF/cm2; 0~10 kgf/cm2; 0~15 kgf/ cm2; 0~1 Mpa; 0~1.5 Mpa
Mặt đồng hồ phi 100mm
Vỏ thiếc tráng kẽm
Chân ren đứng, kết nối ren 3/8''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P250 ( MẶT 63mm) - NO OIL: -76~0 cmHg; 0~7 KG/cm2; 0~10 KG/cm2; 0~15 KG/cm2
Mặt đồng hồ phi 63mm
Vỏ Inox, chân ren đồng
Chân ren đứng, kết nối ren 1/4''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P250 ( MẶT 100mm) - NO OIL: 0~7 KG/cm2; 0~10 KG/cm2; 0~15 KG/cm2
Đồng hồ áp suất hiệu Unijin
Mặt đồng hồ phi 100mm
Vỏ Inox, chân ren đồng
Chân ren đứng, kết nối ren 3/8''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P252 ( MẶT 100mm) - NO OIL: 0~7 KG/cm2; 0~10 KG/cm2; 0~15 KG/cm2
Đồng hồ áp suất hiệu Unijin
Mặt đồng hồ phi 100mm
Vỏ và chân ren inox toàn bộ
Chân ren đứng, kết nối ren 3/8''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P252 ( MẶT 63mm) - NO OIL ( CHÂN REN SAU LƯNG): P252 (D)   -76cmHg - 0 ; P252 (D) 0~7KG/cm2; P252 (D) 0~10KG/cm2; P252 (D) 0~15KG/cm2
Đồng hồ áp suất hiệu Unijin
Mặt đồng hồ phi 63mmVỏ và chân ren inox toàn bộ
Chân ren sau lưng, kết nối ren 1/4''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P252 ( MẶT 63mm) - NO OIL ( CHÂN REN ĐỨNG): P252 (A) 0~7KG/cm2; P252 (A) 0~10KG/cm2; P252 (A) 0~15KG/cm2; P252 (A) 0~20KG/cm2
Đồng hồ áp suất hiệu Unijin
Mặt đồng hồ phi 63mm
Vỏ và chân ren inox toàn bộ
Chân ren đứng, kết nối ren 1/4''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P254 ( MẶT 63mm) - NO OIL ( CHÂN REN SAU LƯNG): P254 (D) -76cmHg - 0; P254 (D) 0~2KG/cm2; P254 (D) 0~7KG/cm2; P254 (D) 0~10KG/cm2; P254 (D) 0~15KG/cm2
Đồng hồ áp suất hiệu Unijin
Mặt đồng hồ phi 63mm
Vỏ và chân ren inox toàn bộ
Chân ren sau lưng, kết nối ren 1/4''
Xuất xứ: MALAYSIA

MODEL P254 ( MẶT 63mm) - NO OIL ( CHÂN REN ĐỨNG): P254 (A) 0~2KG/cm2; P254 (A) 0~7KG/cm2; P254 (A) 0~10KG/cm2; P254 (A) 0~15KG/cm2
Đồng hồ áp suất hiệu Unijin
Mặt đồng hồ phi 63mm
Vỏ và chân ren inox toàn bộ
Chân ren đứng, kết nối ren 1/4''
Xuất xứ: MALAYSIA