TEADIT 2214

Dây Tết Chèn Van Chịu Nhiệt, Áp Lực Cao TEADIT 2214 - Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng

Dây Tết Chèn Van Chịu Nhiệt, Áp Lực Cao TEADIT 2214 là cấu trúc dẻo trên lõi, sử dụng nhiệt độ cao đặc biệt, chất xơ Inconel và lõi không làm cứng. Dây Tết Chèn được ngâm tẩm với một hợp chất chịu nhiệt độ cao, và tráng với các hạt graphite tinh thể để hoạt động như một chất bôi trơn bề mặt. Loại này cũng được xử lý bằng vật liệu ăn mòn thay thế để giảm bớt hoạt động điện phân.

Dây Tết Chèn Van Chịu Nhiệt, Áp Lực Cao TEADIT 2214 là loại Dây Tết Chèn bền chắc, mật độ cao, không chứa amiăng. Nó có thể dùng để trong xử lý hơi, hầu hết các hóa chất, axit nhẹ, và alkalies. Nó là tuyệt vời để sử dụng trong tuabin hơi, van động cơ hoạt động nhiệt độ cao, và trong áp lực cao / nhiệt độ cao nói chung.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): 1202 (650)
Pressure psi (bar): 
- Static: 2500 (170)
PH: 2 - 12
Shaft Speed f/m (m/s): 2500 (13)

Sản phẩm liên quan

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2000

TEADIT 2005FDA

TEADIT 2002

TEADIT 2236

TEADIT 2235

TEADIT 2202

TEADIT 2103T

TEADIT 2000IC

TEADIT 2017

TEADIT 2004

TEADIT 2774

TEADIT 2001

TEADIT 2214

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

Zalo
Hotline