Dây Tết PTFE. 2005

Liên hệ

Dây Tết Chèn Sợi PTFE Loại Khô TEADIT. Style 2005

Mô tả và ứng dụng
Dây Tết Chèn Sợi PTFE Loại Khô TEADIT. Style 2005 là loại Dây Tết Chèn Bện có mật độ cao và bền bỉ được sản xuất từ sợi filament ePTFE nguyên chất được xử lý trước với sự phân tán PTFE nhưng không chứa các chất bôi trơn khác. Sự phân tán PTFE mang lại bề mặt ma sát thấp và ngăn chặn sự rò rỉ thông qua sợi bện.

Loại 2005 thường được sử dụng trong van và các ứng dụng tốc độ trục thếp. Nó có khả năng chống lại hầu hết các hóa chất, chất lỏng, khí và dung môi, trừ các kim loại kiềm nóng chảy.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -450 (-268) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Static: 3600 (250)
- Rotating: 290 (20)
- Reciprocating: 2150 (150)
- PH: 0 - 14
- Shaft Speed f/m (m/s): 987 (5)

>>>> Xem Thêm Về  Dây Tết Chèn Chì  Được Sử Dụng Trong Các Ngành Công Nghiệp Và Dân Dụng 

Sản phẩm liên quan

Dây PTFE/Chì. FMP 403

Dây Tết PTFE. 2005

Dây PTFE. 2006FDA

Dây PTFE. 2020

Dây PTFE. 24A

Dây PTFE Mỡ. 2019

Dây Novoloid. 2777