TEADIT 2005

Dây Tết Chèn Sợi PTFE Loại Khô TEADIT Style 2005

XEM THÊM: Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng
Dây Tết Chèn Sợi PTFE Loại Khô TEADIT. Style 2005 là loại Dây Tết Chèn Bện có mật độ cao và bền bỉ được sản xuất từ sợi filament ePTFE nguyên chất được xử lý trước với sự phân tán PTFE nhưng không chứa các chất bôi trơn khác. Sự phân tán PTFE mang lại bề mặt ma sát thấp và ngăn chặn sự rò rỉ thông qua sợi bện.

Loại 2005 thường được sử dụng trong van và các ứng dụng tốc độ trục thếp. Nó có khả năng chống lại hầu hết các hóa chất, chất lỏng, khí và dung môi, trừ các kim loại kiềm nóng chảy.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -450 (-268) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Static: 3600 (250)
- Rotating: 290 (20)
- Reciprocating: 2150 (150)
- PH: 0 - 14
- Shaft Speed f/m (m/s): 987 (5)

Sản phẩm liên quan

FEROLITE FMP 507

FEROLITE FMP 404

FEROLITE FMP 403

FEROLITE FMP 502

FEROLITE FMP 501

TEADIT 2005

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2777

TEADIT 2007