Dây TEADIT. 2138

Liên hệ

Dây Tết Chèn Sợi Gai Tẩm Dầu Bơi Trơn TEADIT. Style 2138

Mô tả và ứng dụng
Loại Dây tết chèn 2138 được bện bằng sợi gai chất lượng cao trong một kết cấu bằng vải bện vuông. Các sợi được ngâm tẩm mạnh mẽ với dầu parafin và khoáng chất.
Loại 2138 là bôi trơn có độ bọt tốt, có đặc tính ma sát cực kỳ thấp, đảm bảo việc hao mòn trục. Sợi gai có tính chống thối và mốc, làm cho bao bì là lý tưởng cho việc sử dụng hàng hải, xử lý nước lạnh, nước muối và dầu lạnh. Trong ngành công nghiệp hàng hải, nó thường được sử dụng trong các ống đuôi, bánh lái, và lót trục đuôi. Loại này cũng được sử dụng trong sản xuất bột giấy, thải / nước thải, thép và khai khoáng.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): 212 (100)
Pressure psi (bar): 
- Static: 290 (20)
- Rotating: 217 (15)
- Reciprocating: 217 (15)
PH: 6 - 8
Shaft Speed f/m (m/s): 1181 (6)

>>>> Xem Thêm Về :  Dây Tết Chèn Chì  Được Sử Dụng Trong Các Ngành Công Nghiệp Và Dân Dụng 

Sản phẩm liên quan

Dây Aramid. FMP 509

Dây Aramid. FMP 506

Dây Aramid-Chì. 2017

Dây Aramid. 2030

Dây Aramid. 2003

Dây Aramid-PTFE. 2004

Dây Aramid. 2044

Dây Aramid-Chì. 2070

Dây TEADIT. 2138