Băng Cuộn Chì Graphite

Băng Cuộn Chì Graphite

 

BĂNG CUỘN CHÌ GRAPHITE
Vật liệu:
Nhiệt độ/Áp suất: Max. độ C / Max. kgf/cm2

Băng Cuộn Chì Graphite

Sản phẩm liên quan

Zalo
Hotline