SWG- ANSI- 1834R-EEE

Gioăng Kim Loại Chì Nichias Vortex Gasket Ansi Class 150- 300- 600 B16.5 - Gioăng TOMBO
Chất liệu làm đầy: Graseal
Chất liệu hoop: Inox 304
Vòng trong: 304 Inox
Vòng ngoài: Inox 304
Độ dày: 4,5mm
Model: 1834R-GR-EEE

Sản phẩm liên quan

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

SWG- ANSI- 1834R-EEE

SWG- ANSI- 1834R-EES

Zalo
Hotline