Dây Tết Carbon- 9039

Dây Tết Chèn Bơm Sợi Carbon Fiber Tombo: 9039

NICHIAS Carbonzed PAN Fibre and PTFE Non Asbestos Packing
To seal: Waste Water, Brine, Oil, Organic, Solvents, Hydrocacbon, wead acid, wead alkalis.
Application: All type Pumps, Mixers, Stentube, etc.
Service Temperature: 200 degC
Service Pressure: 20kgf/cm2
Shaft Speed: 16m/s
Supply form: 3m/Coil
P-H: 2-12
Model: Tombo No. 9039

Dây Tết Chèn Bơm Hãng Nichias Tombo T/#9039
NICHIAS Dây tết chèn không Amiang Tombo - Dây Tết Chèn Bơm Van
Nhiệt độ hoạt động đến 200 oC.
Áp suất đạt đến 20 Kg/Cm2.  
Được ứng dụng làm kín cho gland bơm, ổ trục đỡ máy trộn, máy khấy, ổ trục đuôi tàu …
Ứng dụng trong những vùng dung môi như: nước, nước muối, chất thải, dầu, chất hữu cơ, các chất hydrocarbon, axit yếu, kiềm yếu và đặc biệt là bùn.
Hãng Nhật Bản SX tại Trung quốc

Kích Thước Tiêu Chuẩn:
Model. 9039: Size. 4.8 x 4.8mm x 3m            0.11Kg
Model. 9039: Size. 6.4 x 6.4mm x 3m            0.19Kg
Model. 9039: Size. 7.9 x 7.9mm x 3m            0.29Kg
Model. 9039: Size. 9.5 x 9.5mm x 3m            0.38Kg
Model. 9039: Size. 12.7 x 12.7mm x 3m        0.67Kg
Model. 9039: Size. 15.9 x 15.9mm x 3m        1.05Kg
Model. 9039: Size. 19 x 19mm x 3m              1.49Kg

 

Sản phẩm liên quan