Van Công Nghiệp Tiêu Chuẩn DIN - Germany - Đức

TIÊU CHUẨN DIN - DEUTSCH INDUSTRIE NORM

Đây là 1 trong những tiêu chuẩn của Đức, với những tiêu chuẩn con trong DIN, chỉ yếu về lĩnh vực như đo lường, các thiết bị đo đơn vị, đóng gói, phân tích và xây dựng trong dân dụng. Trong tiêu chuẩn này còn bao luôn cả quy đinh về tiêu chuẩn cho xây dựng, các phép phân tích về mẫu đất, chống ăn mòn trong kết cấu của các thiết bị thử nghiệm, trong cấu tạo của các máy móc, thiết bị sản xuất... Trong số đó có tiêu chuẩn quy định về Van Công NghiệpGioăng Làm Kín đều tuân thủ theo tiêu chuẩn này khí thiết kế sản xuất.

Xem thêm

Zalo
Hotline