Dây Tết Chèn NICHIAS TOMBO | Dây Tết Nhập Khẩu Nhật Bản

TOMBO 9039

TOMBO 2940

TOMBO 2280-S

TOMBO 9079

TOMBO 9038

TOMBO 9040-W

Cung cấp Dây Tết Chèn NICHIAS TOMBO | Dây tết chèn PTFE  Teflon, tẩm chì graphite, Aramid, Cotton, tẩm silicone, mỡ không Amiang chèn kín trục quay bơm van.

XEM THÊM:  Dây Tết Thủy Tinh