Tê Đều Hàn INOX 304

Liên hệ

Stainless Steel Tees - Tê Đều Hàn INOX

Size: Seamless 1/2"-42".
Material: SUS304 
Duplex 304L

Tê Đều Hàn INOX 304 được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI B16.9 ASTM A403 F304.  Tee INOX 304 SCH10S Stainless Steel Tees - Tê Đều Hàn INOX Material: SUS304, 304L, SCH10, SCH20, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH160

Dimensions of Tees:

Nominal Pipe Size
(NPS)
Outside Diameter Center-to-End Dimension
D1 D2 C M [Note (1)]
 mm inches mm inches mm inches mm inches
3/4” x 3/4” x 1/2” 26.67 1.05 21.34 0.84 28.45 1.12 28.45 1.12
1” x 1” x 3/4” 33.53 1.32 26.67 1.05 38.1 1.5 38.1 1.5
1” x 1” x 1/2” 33.53 1.32 21.34 0.84 38.1 1.5 38.1 1.5
1-1/4” x 1-1/4” x 1” 42.16 1.66 33.53 1.32 47.76 1.88 47.76 1.88
1-1/4” x 1-1/4” x 3/4” 42.16 1.66 26.67 1.05 47.76 1.88 47.76 1.88
1-1/4” x 1-1/4” x 1/2” 42.16 1.66 21.34 0.84 47.76 1.88 47.76 1.88
1-1/2” x 1-1/2” x 1-1/4” 48.26 1.9 42.16 1.66 57.15 2.25 57.15 2.25
1-1/2” x 1-1/2” x 1” 48.26 1.9 33.53 1.32 57.15 2.25 57.15 2.25
1-1/2” x 1-1/2” x 3/4” 48.26 1.9 26.67 1.05 57.15 2.25 57.15 2.25
1-1/2” x 1-1/2” x 1/2” 48.26 1.9 21.34 0.84 57.15 2.25 57.15 2.25
2” x 2” x 1-1/2” 60.45 2.38 48.26 1.9 63.5 2.5 60.45 2.38
2” x 2” x 1-1/4” 60.45 2.38 42.16 1.66 63.5 2.5 57.15 2.25
2” x 2” x 1” 60.45 2.38 33.53 1.32 63.5 2.5 50.8 2
2” x 2” x 3/4” 60.45 2.38 26.67 1.05 63.5 2.5 44.45 1.75
2-1/2” X 2-1/2” X 2” 73.15 2.88 60.45 2.38 76.2 3 2.75 69.85
2-1/2” X 2-1/2” X 1-1/2” 73.15 2.88 48.26 1.9 76.2 3 2.62 66.55
2-1/2” X 2-1/2” X 1-1/4” 73.15 2.88 42.16 1.66 76.2 3 2.5 63.5
2-1/2” X 2-1/2” X 1” 73.15 2.88 33.53 1.32 76.2 3 2.25 57.15
3” x 3” x 2-1/2” 88.9 3.5 73.15 2.88 85.85 3.38 82.55 3.25
3” x 3” x 2” 88.9 3.5 60.45 2.38 85.85 3.38 76.2 3
3” x 3” x 1-1/2” 88.9 3.5 48.26 1.9 85.85 3.38 73.15 2.88
3” x 3” x 1-1/4” 88.9 3.5 42.16 1.66 85.85 3.38 69.85 2.75
4” x 4” x 3” 114.3 4.5 88.9 3.5 104.65 4.12 98.55 3.88
4” x 4” x 2-1/2” 114.3 4.5 73.15 2.88 104.65 4.12 95.25 3.75
4” x 4” x 2” 114.3 4.5 60.45 2.38 104.65 4.12 88.9 3.5
4” x 4” x 1-1/2” 114.3 4.5 48.26 1.9 104.65 4.12 85.85 3.38
5” x 5” x 4” 141.22 5.56 114.3 4.5 123.95 4.88 117.35 4.62
5” x 5” x 3” 141.22 5.56 88.9 3.5 123.95 4.88 111.25 4.38
5” x 5” x 2-1/2” 141.22 5.56 73.15 2.88 123.95 4.88 107.95 4.25
5” x 5” x 2” 141.22 5.56 60.45 2.38 123.95 4.88 104.65 4.12
6” x 6” x 5” 168.15 6.62 141.22 5.56 142.75 5.62 136.65 5.38
6” x 6” x 4” 168.15 6.62 114.3 4.5 142.75 5.62 130.05 5.12
6” x 6” x 3” 168.15 6.62 88.9 3.5 142.75 5.62 123.95 4.88
6” x 6” x 2-1/2” 168.15 6.62 73.15 2.88 142.75 5.62 120.65 4.75
8” x 8” x 6” 218.95 8.62 168.15 6.62 177.8 7 168.15 6.62
8” x 8” x 5” 218.95 8.62 141.22 5.56 177.8 7 162.05 6.38
8” x 8” x 4” 218.95 8.62 114.3 4.5 177.8 7 155.45 6.12
10” x 10” x 8” 273.05 10.75 218.95 8.62 215.9 8.5 203.2 8
10” x 10” x 6” 273.05 10.75 168.15 6.62 215.9 8.5 193.55 7.62
10” x 10” x 5” 273.05 10.75 141.22 5.56 215.9 8.5 190.5 7.5
10” x 10” x 4” 273.05 10.75 114.3 4.5 215.9 8.5 184.15 7.25
12” x 12” x 10” 323.85 12.75 273.05 10.75 254 10 241.3 9.5
12” x 12” x 8” 323.85 12.75 218.95 8.62 254 10 228.6 9
12” x 12” x 6” 323.85 12.75 168.15 6.62 254 10 218.95 8.62