Gioăng Kim Loại Thép Xoắn

Cung cấp Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket, gioăng chì thép xoắn chịu nhiệt chịu áp cao, gioăng mặt bích chất lượng cao giá rẻ hợp lý tại VINDEC Hà nội

XEM THÊM: Gioăng Cao Su

SWG- Basic Type

SWG - Inner Ring

SWG- Outer Ring

SWG- Inner & Outer Ring