FEROLITE SPECIAL

Liên hệ

Gioăng Amiang Ấn Độ FEROLITE 'SPECIAL'
Áp lực Max: 150 Kgf/m2
Áp lực làm việc liên tục: 100 Kgf/m2
Nhiệt độ Max: 550 Độ C
Nhiệt độ làm việc liên tục: 450 Độ C
Ứng dụng: Xăng dầu, Hơi nóng...
- For: motor oil, transmissions and hydraulic fluids, low temp, oil, Steam Alkalies, anti freeze, refrigerating oil.
- For: IC Engines, compressors, chemical plants, hot oil tar oil & chlorinated & aromatic hydrocarbon.
Đạt hàng: Kích thước theo yêu cầu
Độ dày: 0.5 đến 5mm
Kích thước: 1500 x 1500mm (tiêu chuẩn)
Kích thước đặt: 1500 x 2000, 1500 x 2500, 1500 x 3000, 1500 x 4000, 2000 x 3000mm
Model. FEROLITE 'SPECIAL'

FEROLITE SPECIAL, gioăng amiang chịu dầu ferolite ấn độ, gioăng amiang chịu dầu nóng nhiệt độ cao, gioăng mặt bích amiang

Sản phẩm liên quan

FEROLITE NAM 39

FEROLITE NAM 30

FEROLITE NAM 37

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT NA 1122

FEROLITE 333

FEROLITE 'EXTRA'

FEROLITE "EXTRA STEEL"

FEROLITE STEEL

FEROLITE SPECIAL

FEROLITE 'IGV'