FEROLITE 'EXTRA'

Liên hệ

Gioăng Amiang Ấn Độ FEROLITE 'EXTRA'
Áp lực Max: 85 Kgf/m2
Áp lực làm việc liên tục: 60 Kgf/m2
Nhiệt độ Max: 450 Độ C
Nhiệt độ làm việc liên tục: 350 Độ C
Ứng dụng: Nước, Hơi nóng, Khí nén, Khí gas, Xăng dầu, Nước biển, Kiềm, Amoniac 
(For water, steam, natural gas, petrol, saline solution, alkalies, ammonia and other nonaggresive media)
Đạt hàng: Kích thước theo yêu cầu
Độ dày: 0.5 đến 5mm
Kích thước: 1500 x 1500mm (tiêu chuẩn)
Kích thước đặt: 1500 x 2000, 1500 x 2500, 1500 x 3000, 1500 x 4000, 2000 x 3000mm
Model. FEROLITE 'EXTRA'

FEROLITE EXTRA gioăng amiang tấm ấn độ Ferolite, vòng đệm amiăng ấn độ, tấm đệm amiang, gioăng giấy chịu nhiệt, gioăng mặt bích

Sản phẩm liên quan

FEROLITE NAM 39

FEROLITE NAM 30

FEROLITE NAM 37

TEADIT NA 1005

TEADIT NA 1100

TEADIT NA 1122

FEROLITE 333

FEROLITE 'EXTRA'

FEROLITE "EXTRA STEEL"

FEROLITE STEEL

FEROLITE SPECIAL

FEROLITE 'IGV'