Cao Su NBR Bố Vải

Cao Su NBR Bố Vải

TẤM GIOĂNG CAO SU CHỊU DẦU BỐ VẢI
Vật liệu: sản xuất từ 1 chất đồng đẳng của acrylonitrile và butadien
Ứng dụng: Vòng đệm bích, mặt máy
Môi trường: xăng, dầu, một số loại axit và bazơ yếu

TẤM GIOĂNG CAO SU CHỊU DẦU BỐ VẢI
Vật liệu: sản xuất từ 1 chất đồng đẳng của acrylonitrile và butadien
Ứng dụng: Vòng đệm bích, mặt máy
Môi trường: xăng, dầu, một số loại axit và bazơ yếu

Sản phẩm liên quan

Tấm Cao Su NBR

Gioăng Cao Su NBR Mặt Bích

Tấm Cao Su HNBR

Cao Su NBR Bố Vải

Zalo
Hotline