Gioăng Mặt Bích NAM-39

Vật liệu: Sợi Celulose + Mineral + Organic + Cao su NBR
Khối lượng riêng: 1.70 - 2.00 (g/cm³)
Nhiệt độ/Áp suất: Max. 250 độ C / Max. 50kgf/cm2
Size gioăng NAM-39 JIS10K: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2', 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"...
Độ dày phù hợp gioăng NAM-39 JIS10K: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3, 4, 5, 6.0mm
Hãng/Xuất xứ: FEROLITE/ẤN ĐỘ
Đại diện phân phối: VINDEC

1. GIOĂNG VÒNG ĐỆM MẶT BÍCH JIS10K NAM-39 FEROLITE

2. MÔ TẢ GIOĂNG AMIANG MẶT BÍCH JIS10K CHỊU DẦU

- Gioăng NAM-39 mặt bích Jis 10K hay là gioăng mặt bích jis10k NAM-39 cũng là một. Nó được công ty chúng tôi gia công từ tấm gioăng NAM-39 có độ dày từ 0.5mm đến 5mm dùng để lắp cho mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K nhật bản.

- VINDEC chúng tôi là đại lý ủy quyền phân phối tấm gioăng NAM-39 tại Việt nam, bạn có nhu cầu về sản phẩm này, hãy liên hệ với VINDEC để nhận được báo giá tốt nhất.

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIOĂNG AMIANG CHỊU DẦU JIS10K

- Thành phần vật liệu ( Loại sợi): Sợi Celulose, sợi Mineral, sợi Organic, với Chất liên kết: NBR

- Khối lượng riêng: 1.70 - 2.00 (g/cm³)

- Nhiệt độ: -50 đến +250°C

- Nhiệt độ ổn định: +180°C

- Áp suất: 50 bar

- Kích thước gioăng amiang chịu nhiệt JIS10K: 8A, 10A, 15, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 200A, 250A, 300A...

- Tiêu chuẩn loại gioăng chịu nhiệt: JIS 10K FF (Có lỗ bu lông) và JIS 10K RF (Không lỗ bu lông)

Xuất xứ: ẤN ĐỘ

- Hãng: FEROLITE

- Đại diện phân phối: VINDEC

4. GIÁ GIOĂNG AMIANG JIS10K CHỊU DẦU CÓ LỖ BU LÔNG

- Size 15A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 28.000 (vnd)

- Size 20A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 39.000 (vnd)

- Size 25A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 52.000 (vnd)

- Size 32A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 59.000 (vnd)

- Size 40A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 68.000 vnd)

- Size 50A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 82.000 (vnd

- Size 65A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 98.000 (vnd)

- Size 80A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 115.000 (vnd)

- Size 100A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 145.000 (vnd)

- Size 125A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 165.000 (vnd)

- Size 150A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 194.000 (vnd)

- Size 200A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 226.000 (vnd)

- Size 250A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 245.000 (vnd)

- Size 300A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 356.000 (vnd)

5. GIÁ GIOĂNG AMIANG JIS10K CHỊU DẦU KHÔNG LỖ BU LÔNG

- Size 15A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 20.800 (vnd)

- Size 20A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 25.000 (vnd)

- Size 25A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 41.000 (vnd)

- Size 32A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 54.000 (vnd)

- Size 40A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 61.000 (vnd)

- Size 50A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 74.000 (vnd)

- Size 65A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 87.000 (vnd)

- Size 80A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 125.000 (vnd)

- Size 100A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 136.000 (vnd)

- Size 125A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 1561.000 (vnd)

- Size 150A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 175.000 (vnd)

- Size 200A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 196.000 (vnd)

- Size 250A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 215.000 (vnd)

- Size 300A Gioăng đệm không amiang NAM-39 mặt bích JIS10K RF (Không bu lông), dày 3mm: 257.000 (vnd)

 

GIÁ GIOĂNG NAM-39 MẶT BÍCH ANSI 300 CÓ LỖ BULONG

- Size 1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 39.600 (vnd)

- Size 3/4" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 45.800 (vnd)

- Size 1" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 59.900 (vnd)

- Size 1.1/4" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 69.000 (vnd)

- Size 1.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 78.000 vnd)

- Size 2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 92.200 (vnd

- Size 2.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 113.000 (vnd)

- Size 3" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 129.000 (vnd)

- Size 4" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 173.000 (vnd)

- Size 5" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 195.000 (vnd)

- Size 6" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 129.000 (vnd)

- Size 8" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 245.000 (vnd)

- Size 10" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 285.000 (vnd)

- Size 12" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 357.000 (vnd)

GIÁ GIOĂNG NAM-39 MẶT BÍCH ANSI 150 KHÔNG LỖ BULONG

- Size 1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 24.000 (vnd)

- Size 3/4"Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 28.000 (vnd)

- Size 1" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm:  43.000 (vnd)

- Size 1.1/4" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 54.000 (vnd)

- Size 1.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 67.000 (vnd)

- Size 2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 82.000 (vnd)

- Size 2.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 98.000 (vnd)

- Size 3" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 115.000 (vnd)

- Size 4" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 135.000 (vnd)

- Size 5" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 149.000 (vnd)

- Size 6" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 188.000 (vnd)

- Size 8" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 238.000 (vnd)

- Size 10" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 270.000 (vnd)

- Size 12" Gioăng NAM-39 Ansi class 150 RF (không bu lông), dày 3mm: 317.000 (vnd)

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIOĂNG ANSI300 NAM-39 FEROLITE

Thành phần vật liệu (Loại sợi): Sợi Celulose, sợi Mineral, sợi Organic, với Chất liên kết: NBR
Khối lượng riêng: 1.70 - 2.00 (g/cm³)
Nhiệt độ:  -50 đến +250°C
Nhiệt độ ổn định: +180°C
Áp suất: 50 bar
Kích thước: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2', 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"...
Độ dày phù hợp gioăng NAM-39 ANSI 300: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm
Hãng/Xuất xứ: FEROLITE/ẤN ĐỘ
Đại diện phân phối: VINDEC

GIÁ GIOĂNG NAM-39 MẶT BÍCH ANSI 300 CÓ LỖ BULONG

- Size 1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 29.000 (vnd)

- Size 3/4" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 35.000 (vnd)

- Size 1" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 49.000 (vnd)

- Size 1.1/4" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 58.000 (vnd)

- Size 1.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 68.000 vnd)

- Size 2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 82.000 (vnd

- Size 2.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 93.000 (vnd)

- Size 3" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 112.000 (vnd)

- Size 4" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 143.000 (vnd)

- Size 5" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 165.000 (vnd)

- Size 6" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 189.000 (vnd)

- Size 8" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 212.000 (vnd)

- Size 10" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 245.000 (vnd)

- Size 12" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 FF (Có lỗ bu lông), dày 3mm: 287.000 (vnd)

GIÁ GIOĂNG NAM-39 MẶT BÍCH ANSI 150 KHÔNG LỖ BULONG

- Size 1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 21.000 (vnd)

- Size 3/4"Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 24.000 (vnd)

- Size 1" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm:  38.000 (vnd)

- Size 1.1/4" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 44.000 (vnd)

- Size 1.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 57.000 (vnd)

- Size 2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 72.000 (vnd)

- Size 2.1/2" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 78.000 (vnd)

- Size 3" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 95.000 (vnd)

- Size 4" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 115.000 (vnd)

- Size 5" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 129.000 (vnd)

- Size 6" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 148.000 (vnd)

- Size 8" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 168.000 (vnd)

- Size 10" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 210.000 (vnd)

- Size 12" Gioăng NAM-39 Ansi class 300 RF (không bu lông), dày 3mm: 237.000 (vnd)

 

6. GIA CÔNG SẢN XUẤT GIOĂNG MẶT BÍCH JIS10K NAM-39

- VINDEC gia công gioăng mặt bích JIS 10K NAM-39 có độ dày: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6mm

- Gioăng amiang mặt bích NAM-39 JIS10K size từ: 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A...

- Gioăng amiang mặt bích JIS10K NAM-39 tiêu chuẩn FF có lỗ bu lông và gioăng amiang mặt bích RF không lỗ bu lông.

7. CATALOGUE TẤM GIOĂNG NAM-39 FEROLITE

CATALOGUE TẤM GIOĂNG NAM-39

8. BÁO GIÁ GIOĂNG MẶT BÍCH NAM-39 JIS10K

- Bạn đang tìm mua hoặc có nhu cầu báo giá gioăng không amiang JIS10K NAM-39 cho mặt bích chuẩn JIS10K, hoặc bạn cần tư vấn về gioăng không amiang JIS10K NAM-39 này phải không ?

- Chúng tôi, công ty VINDEC là nhà phân phối ủy quyền gioăng không amiang JIS10K NAM-39 này tại Việt nam, hãy liên hệ với phòng kinh doanh VINDEC để được tư vấn và chào giá tốt nhất, giao hàng tận nơi bạn nhé.

9. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG GIOĂNG JIS10K NAM-39

  • VINDEC có các phương thức giao hàng gioăng NAM-39 cho mặt bích chuẩn JIS10K của Ấn độ được Vindec như sau, quý khách có thể lựa chọn tùy theo mong muốn của quý khách hàng:

- Giao Hàng Chuyển Nhanh Vietpost

- Giao Hàng Theo Nhà Xe Tại Xe Khách

- Giao Hàng Theo Dịch Vụ Grab

- Giao Hàng Theo Xe Tải Đường Dài

- Giao Hàng Tại Nhà Máy - Kho VINDEC

10. TẠI SAO CHỌN MUA GIOĂNG NAM-39 JIS10K TẠI VINDEC

- Thứ nhất VINDEC chúng tôi đã có kinh nghiệm gần 20 năm về lĩnh vực GIOĂNG KHÔNG AMIANG NAM-39 cho mặt bích chuẩn JIS10K, chúng tôi nhập khẩu với số lượng lớn trực tiếp từ hãng về tồn kho tại Hà nội.

- VINDEC, chúng tôi có được sự hỗ trợ đắc lực từ các chuyên gia của hãng về gioăng không amiang NAM-39 cho mặt bích chuẩn JIS10K, được hỗ trợ về giá cả cũng như kỹ thuật và các ưu đãi khác...

- VINDEC có các kỹ sư chuyên gia đầu ngành về vật liệu được đào tạo từ Đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt nam luôn đáp ứng mọi mặt về kỹ thuật khi khách hàng cần tư vấn.

- VINDEC chúng tôi được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc hiện đại, kho bãi nhà xưởng với diện tích trên 2.000m2, nguồn hàng luôn dồi dào bởi tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ các cổ đông.

- VINDEC chúng tôi có đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, phòng ban, bộ phận phối hợp làm việc chặt chẽ nhất để đảm bảo tiền độ giao hàng, sản phẩm chính xác, tư vấn kịp thời...

- VINDEC là địa chỉ phân phối gioăng không amiang NAM-39 cho mặt bích chuẩn JIS10K giá rẻ uy tín tại Việt nam có thể làm hài lòng khách hàng với năng lực đội ngũ nhân viên có kỹ thuật trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản của hãng.

- Chế Độ Bảo Hành: Thời gian 12 tháng theo tiêu chuẩn lắp đặt và sử dụng của nhà sản xuất.

- Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành HÀ NỘI

- Ưu đãi: Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.

- VINDEC cam kết cung cấp đúng chủng loại sản phẩm do chính hăng sản xuất mà chúng tôi đang cung cấp, đảm bảo chất lượng, đúng nguồn gốc, đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

- Tiến độ giao nhận hàng nhanh, giá thành cạnh tranh để giảm thiểu những chi phí thương mại của Quý khách hàng.

- Như những gì chúng tôi chia sẻ ở trên cho quý khách hàng đó là những kinh nghiệm trong suốt gần 20 năm kinh nghiệm của chúng tôi về GIOĂNG KHÔNG AMIANG. Vậy nên, khi quý khách hàng mua hàng của chúng tôi thì sẽ được tư vấn cũng như đảm bảo rằng cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

- Quý khách hàng có thể Download về máy Catalogue sản phẩm tại Website của chúng tôi với thông số kỹ thuật rõ ràng chính xác nhất tại: Gioăng Non Asbestos

- VINDEC chúng tôi đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quy trình sản xuất ISO 9001:2015 và có chứng nhận kiểm định chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST 1)

- Thêm vào đó, VINDEC chúng tôi có NHÀ MÁY SẢN XUẤT + KHO HÀNG với diện tích 2.000m2 tại Lô A2-CN1, Đường CN5, Khu CN Từ Liêm - Hà Nội.

- VINDEC với phương châm "TỐT HƠN và HƠN NỮA - BETTER and MORE" cùng năng lực và kinh nghiệm 20 năm cùng với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi tự đáp ứng được các dự án lớn về hàng VẬT LIỆU LÀM KÍN, chúng tôi luôn đồng hành cùng phát triển.

Admin: VINDEC GROUP

Sản phẩm liên quan

Tấm NAM-39 FEROLITE

Tấm NAM-39 Steel FEROLITE

Tấm NAM-30 FEROLITE

Tấm NAM-30Y FEROLITE

Tấm NAM-30 Steel FEROLITE

Tấm NAM-31 FEROLITE

Tấm NAM-32 FEROLITE

Tấm NAM-32 Steel FEROLITE

Tấm NAM-42GF FEROLITE

Tấm NAM-45 CF FEROLITE

Tấm NAM-32CR FEROLITE

Tấm NAM-32N FEROLITE

Tấm NAM-33 FEROLITE

Tấm NAM-37 FEROLITE

Tấm NAM-37C FEROLITE

Tấm NAM-37 STEEL FEROLITE

Gioăng Mặt Bích NAM-39

Zalo
Hotline