Van Bi Đồng Ren Tay Gạt Hãng Van KITZ: Fig. TK

Liên hệ

Van Bi Đồng Ren Tay Gạt Hãng Van KITZ: Fig.TK    Van Bi 

Van Bi Đồng Ren Class 600 KITZ: TK
Thân: Đồng thau
Bi: Đồng thau
Vòng đệm: PTFE
Lắp đặt: ren BS21
P-T 1: 40kgf/cm² - nước, dầu, khí - 25ºC
P-T 2: 10kgf/cm² - nước, dầu, khí - 150ºC

 

READ MORE:

Next :  Van Một Chiều

Previous :  Van Cầu

Related Products :  Van Bi KITZ

Industrial Valves :  Van Công Nghiệp

Xem Bảng Giá :  Van Bi

van bi gạt kitz