KITZ EA200-TE

Liên hệ

Van Bi Đồng Điều Khiển Bằng Điện KITZ EA200-TE - Van KITZ

Van Bi Đồng Điều Khiển Bằng Điện KITZ
Thân van: Đồng
Kết nối: Ren
Nguồn điện: 220V
Áp lực: Max.10kgf/cm2
Nhiệt độ: 80 độ C (Bộ điều khiển)
Ứng dụng: Nước, khí nén, hơi nóng...

Sản phẩm liên quan

KITZ SZA

KITZ Fig A/ C

KITZ FH

KITZ R125

KITZ 10FCL

KITZ 10SJ

KITZ UTKM

KITZ F150

KITZ UEL

KITZ 10UTB

KITZ UY

KITZ UO

KITZ G-10XJMEA

KITZ 10FCY

KITZ UCL

KITZ 10FCTB

KITZ 10FCO

KITZ 10FCJ

KITZ 10FCHI

KITZ 10SF

KITZ 10XJMEA

KITZ C-UTE

KITZ C-TE

KITZ FAS-150UTB/ 10UTB

KITZ 10SFBF

KITZ UYB

KITZ UOB

KITZ UEB

KITZ 16XJME

KITZ EA200-TNE

KITZ EA200-UTE

KITZ EA200-TE

KITZ 10UMA

KITZ 150SCLS

KITZ DJ Series

KITZ TN

KITZ 150UTB

KITZ TB

KITZ TK

KITZ SZC

KITZ 150SCTB

KITZ 10STBF

KITZ 10SCTB

KITZ 300SCTB

KITZ 125FCTB

KITZ 20SCTB

KITZ 10UTB2T

KITZ EBH

KITZ 125FCL