Van Bi Đồng Điều Khiển Bằng Điện KITZ: EA200-TE  -  Van KITZ

Van Bi Đồng Điều Khiển Bằng Điện KITZ
Thân van: Đồng
Kết nối: Ren
Nguồn điện: 220V
Áp lực: Max.10kgf/cm2
Nhiệt độ: 80 độ C (Bộ điều khiển)
Ứng dụng: Nước, khí nén, hơi nóng...

Sản phẩm liên quan

Van Bi KITZ- SZA

Van Cửa KITZ- FH

Van Cổng KITZ- 10FCL

Van Cầu KITZ- 10SJ

Van Bi KITZ- UTKM

Van Cổng KITZ- UEL

Van Bi KITZ- 10UTB

Lọc Y INOX KITZ- UY

Van 1 Chiều KITZ- UO

Lọc Y Gang KITZ- 10FCY

Van Cầu KITZ- UCL

Van Bi KITZ- 10FCTB

Van Cầu KITZ- 10FCJ

Van Cổng KITZ- 10FCHI

Van Bi KITZ- C-UTE

Van Bi KITZ- C-TE

Van FAS-150UTB / 10UTB

Lọc Y INOX KITZ- UYB

Van 1 Chiều KITZ- UOB

Van Cửa KITZ- UEB

Van Bi KITZ- EA200-UTE

Van Bi KITZ- EA200-TE

Van Cổng KITZ- 10UMA

Van 3 Ngả KITZ- TN

Van Bi KITZ- 150UTB

Van Bi KITZ- TB

Van Bi KITZ- TK

Van Bi KITZ- SZC

Van Bi KITZ- 150SCTB

Van Bi KITZ- 10STBF

Van Bi KITZ- 10SCTB

Van Bi KITZ- 300SCTB

Van Bi KITZ- 125FCTB

Van Bi KITZ- 20SCTB

Van Cửa KITZ- EBH

Van Cổng KITZ- 125FCL