PTFE - JIS 16K

9.000₫

 

VÒNG ĐỆM PTFE - JIS 16K

 Nhựa PTFE

Gioăng Vòng Đệm Mặt Bích PTFE JIS 16K FF

15A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
20A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
25A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
32A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
40A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
50A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
65A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
80A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
100A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
125A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
150A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
200A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
250A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
300A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
350A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
400A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
450A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm
500A    Vòng đệm PTFE JIS16K FF - 3mm

Sản phẩm liên quan

PTFE - JIS 10K

PTFE - JIS 10K

PTFE - JIS 16K

PTFE - JIS 16K

PTFE - JIS 20K

PTFE - JIS 20K

PTFE - PN 10

PTFE - PN 10

PTFE - PN 16

PTFE - PN 16

PTFE - PN 25

PTFE - PN 25

PTFE - ANSI 150

PTFE - ANSI 150

PTFE - ANSI 300

PTFE - ANSI 300

Zalo
Hotline