Gioăng Tấm-Cây PTFE / TEFLON | Chịu Nhiệt | Chịu Hóa Chất