NA-1005_PN16 FF

14.000₫

Liên hệ

Vòng Đệm NA-1005 PN16 FF TEADIT

15A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=22 x OD=95 x C=65 - n=4 x h=15
20A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=27.5 x OD=105 x C=75 - n=4 x h=15
25A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=34.5 x OD=115 x C=85 - n=4 x h=15
32A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=43 x OD=140 x C=100 - n=4 x h=19
40A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=49 x OD=150 x C=110 x n=4 - h=19
50A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=61 x OD=165 x C=125 - n=4 x h=19
65A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=77 x OD=185 x C=145 - n=4 x h=19
80A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=90 x OD=200 x C=160 - n=8 x h=19
100A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=115.5 x OD=220 x C=180 - n=8 x h=19
125A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=141.5 x OD=250 x C=210 - n=8 x h=19
150A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=170.5 x OD=285 x C=240 - n=8 x h=23
200A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=221.5 x OD=340 x C=295 - n=12 x h=23
250A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=276 x OD=405 x C=355 - n=12 x h=27
300A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=327 x OD=460 x C=410 - n=12 x h=27
350A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=359 x OD=520 x C=470 - n=16 x h=27
400A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=410 x OD=580 x C=525 - n=16 x h=30
450A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT - ID=461 x OD=640 x C=585 - n=20 x h=30
500A    Vòng Đệm NA1005 - PN16 FF - 3mmT

Sản phẩm liên quan

NA-1122_Tấm

NA-1122_Tấm

NA-1100_Tấm

NA-1100_Tấm

NA-1005_Tấm

NA-1005_Tấm

NA-1005_JIS 10K FF

NA-1005_JIS 10K FF

NA-1005_JIS 16K FF

NA-1005_JIS 16K FF

NA-1005_PN10 FF

NA-1005_PN10 FF

NA-1005_PN16 FF

NA-1005_PN16 FF

NA-1005_ANSI 150 FF
NA-1005_ANSI 300 FF
NA-1122_JIS 10K FF

NA-1122_JIS 10K FF

NA-1122_JIS 16K FF

NA-1122_JIS 16K FF

NA-1122_PN10 FF

NA-1122_PN10 FF

NA-1122_PN16 FF

NA-1122_PN16 FF

NA-1122_ANSI 150 FF
NA-1122_ANSI 300 FF
Zalo
Hotline