NA-1005_JIS 10K FF

14.000₫

Liên hệ

Vòng Đệm NA-1005 JIS10K FF TEADIT

Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=22 x OD= 95 x C=70 - n=4 x h=15
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=28 x OD= 100 x C=75 - n=4 x h=15
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=35 x OD=125 x C=90 - n=4 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=43 x OD=135 x C=100 - n=4 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=49 x OD=140 x C=105 - n=4 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=61 x OD=155 x C=120 - n=4 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=77 x OD=175 x C=140 - n=4 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=90 x OD=185 x C=150 - n=8 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=115 x OD=210 x C=175 - n=8 x h=19
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=141 x OD=250 x C=210 - n=8 x h=23
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=167 x OD=280 x C=240 - n=8 x h=23
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=218 x OD=330 x C=290 - n=12 x h=23
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=270 x OD=400 x C=355 - n=12 x h=25
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=321 x OD=445 x C=400 - n=16 x h=25
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=359 x OD=490 x C=445 - n=16 x h=25
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=410 x OD=560 x C=510 - n=16 x h=27
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=460 x OD=620 x C=565 - n=20 x h=27
Vòng Đệm NA1005 - JIS 10K FF - ID=513 x OD=675 x C=620 - n=20 x h=27

Sản phẩm liên quan

NA-1005 Tấm

NA-1005 Tấm

NA-1122 Tấm

NA-1122 Tấm

NA-1100 Tấm

NA-1100 Tấm

NA-1005_JIS 10K FF

NA-1005_JIS 10K FF

NA-1005_JIS 16K FF

NA-1005_JIS 16K FF

NA-1005_PN10 FF

NA-1005_PN10 FF

NA-1005_PN16 FF

NA-1005_PN16 FF

NA-1005_ANSI 150 FF
NA-1005_ANSI 300 FF
NA-1122_JIS 10K FF

NA-1122_JIS 10K FF

NA-1122_JIS 16K FF

NA-1122_JIS 16K FF

NA-1122_PN10 FF

NA-1122_PN10 FF

NA-1122_PN16 FF

NA-1122_PN16 FF

NA-1122_ANSI 150 FF
NA-1122_ANSI 300 FF
Zalo
Hotline