CHARMINAR CJ-29

Gioăng Không Amiang HNA-100 CHARMINAR

Áp suất Max: 70kgf/cm2

Nhiệt độ Max: 250 độ C

Độ dày: 0.25 đến 6mm

Ứng Dụng: Khí, nước, xăng dầu, hơi nóng, Gas...

Gioăng Amiăng Chịu Nhiệt Chịu Axit: CJ-29

CHARMINAR JOINTING Asbestos JOINTING SHEET
Application: aggressive organic acid alkalies, alcohals, easters, ketones
Max Pressure: 20kgf/cm2 
Max Temperature: 150 degC
Size: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Model. CJ-29

Sản phẩm liên quan

CHARMINAR HNA-100

CHARMINAR HNA-200

CHARMINAR HNA-300

CHARMINAR CJ-27 OIL

CHARMINAR CJ-29

CHARMINAR CJ-9

CHARMINAR CJ-23

CHARMINAR CJ-21

Zalo
Hotline