Bẫy Hơi YOSHITAKE | Bẫy Hơi Nhật Bản

YOSHITAKE TD-10NA

YOSHITAKE TD-30NA

YOSHITAKE TSF-10/ 11

YOSHITAKE TB-20

YOSHITAKE TSF-8

Cung cấp Bẫy Hơi YOSHITAKE- Cốc xả hơi nước ngưng đồng tiền, cốc phao- Úp ngược Bucket gầu đảo: TD-10NA, TD-30NA, TB-20, TSF-10, TSF-11, TSF-8 steam trap.

XEM THÊM:  Van YOSHITAKE