YNV VSV-1S

 

VAN CHÂN KHÔNG YNV ( VACUUM BREAKER)
Model: VSV-1S
Thân: Đồng đúc
Áp suất : 10 kgf/cm2 (220oC) 
Kết nối: Nối ren

VAN CHÂN KHÔNG ( VACUUM BREAKER)
Model: VSV-1S
Thân: Đồng đúc
Áp suất : 10 kgf/cm2 (220oC) 
Kết nối: Nối ren

Sản phẩm liên quan

Bẫy Hơi DST-1S YNV

Bẫy Hơi DST-1F YNV

Bẫy Hơi BKT-1S YNV

Bẫy Hơi BKT-1F YNV

Bẫy Hơi FLT-1S YNV

Bẫy Hơi FLT-1F YNV

YNV VSV-1S

YNV AVS-1S

YNV DUG-1S

Zalo
Hotline