VALQUA Mica Fillter

Gioăng Kim Loại Mica VALQUA | Mica Fillter Products Mica Tapes

1/ Gioăng Kim Loại 1 Vành M590 Basic | Mica Fillter Tape Valqua
Spiral Wound Gasket Basic
Gioăng kim loại thép xoắn cơ bản là loại chỉ gồm phần chất độn điền đầy làm kín và lá thép kim loại hình chữ “V” được quấn chồng lên xen kẽ với nhau
Chất điền đầy: Bằng MICA
Sử dụng: cho Mặt bích có rãnh (Tongue and groove) sử dụng thích hợp nhất đối với loại gioăng này.

2/ Gioăng Kim Loại 2 Vành. M591-Outer Ring | Mica Fillter Tape Valqua
Spiral Wound Gasket With Outer Ring
Có vành ngoài tăng cường độ cứng và định vị bên ngoài
Chất điền đầy: Bằng MICA
Sử dụng: loại mặt loại mặt bích Raised Face.

3/ Gioăng Kim Loại 2 Vành- M592 Inner Ring VALQUA
Spiral Wound Gasket With Inner Ring
Có vành trong tăng cường độ cứng và định vị bên trong
Chất điền đầy: Bằng MICA
Sử dụng: loại mặt bích âm dương Đực Cái (male-female).

4/ Gioăng Kim Loại 3 Vành- M596 | Mica Filler Tape VALQUA 
Spiral Wound Gasket With Inner Outer Ring
Có vành trong và vành ngoài tăng cường độ cứng và định vị cả trong lẫn ngoài
Chất điền đầy: bằng MICA
Sử dụng: cho mặt bích có gờ raised face và mặt bích phẳng flat face

Spiral-Wound-Gasket-Valqua

Sản phẩm liên quan

VALQUA Backtight

VALQUA Mica Fillter

VALQUA Cleantight

VALQUA Whitetight

VALQUA 3640 / 3641

VALQUA Ring Joint 550

Zalo
Hotline