Dây Tết Chèn KLINGER | Dây Tết Chèn Tẩm Chì- PTFE- Aramid