Công Tắc Áp Suất Hàn Quốc KOREA

Liên hệ

Công Tắc Áp Suất Hàn Quốc KOREA

Công Tắc Áp Suất Hàn Quốc KOREA
 

Tên sản phẩm: CÔNG TẮC ÁP SUẤT - Công Tắc Áp Suất

Giá sản phẩm: VND

** THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Vỏ: Nhựa, Chân: Đồng.

-  Áp suất:

* 50CmHg  ~ 3 kgf/cm2

* 50CmHg  ~ 6 kgf/cm2

* 1 ~ 10 kgf/cm2

* 5 ~ 20 kgf/cm2

* 5 ~ 30 kgf/cm2

- Xuất xứ : Japan, Korea

Sản phẩm liên quan

DANFOSS. MP55

DANFOSS. KP5

DANFOSS. KP36

DANFOSS. KP35

DANFOSS. KP2

DANFOSS. KP15

DANFOSS. KP1