GENEBRE-2415

Liên hệ

Van 1 Chiều Genebre 2415
Kích thước: DN15 đến DN200
Kết nối: Wafer
Áp suất: PN40
Nhiệt độ:  -20ºC đến 240ºC.
Vật liệu: Thép không gỉ

Sản phẩm liên quan

KITZ R125

KITZ F150

KITZ 10SF

KITZ 10SFBF

KITZ UOB

KITZ UN

KITZ RF

KITZ YR

KITZ 10FCO

KITZ UO

KITZ 10FWZ

KITZ 20SN

KITZ 300SCOS

KITZ 125FCO

KITZ 150SCOS

KSB BOA-R

KSB BOA-S

ZETKAMA 287