Dây Tết Chèn VALQUA | Dây Tết Chèn Bơm Van Nhật Bản

VALQUA 7GS66A

VALQUA 7GS64N

VALQUA 7GS62A

Cung cấp Dây Tết Chèn VALQUA, dây tết chèn bơm van, chì Graphite không Amiang, PTFE, TEFLON, Aramid, Sợi Carbon, tẩm mỡ Silicone giá cả cạnh tranh tại VINDEC.

XEM THÊM:  Dây Tết Thủy Tinh