Xi Lanh Trượt AIRTAC Series MK- MD- HLF- TN- TR- HLH- TCL