Van Giảm Áp. GP-1000HEN

Liên hệ

Van Giảm Áp Hơi Hãng Van YOSHITAKE: GP-1000HEN

van giảm áp yoshitake gp-1000hen

Van Giảm Áp YOSHITAKE PN25
Application:  Steam
Inlet Pressure:  16Kgf/cm2
Reduced Pressure:  0.5 to 9kfg/cm2 Or 9 -14Kgf/cm2
Max Temperature:  220Deg.C
Main valve & Seat:  Stainless steel
Piston & Cylinder:  Stainless steel
Model: GP-1000HEN

>>>> Xem Thêm Về  Van An Toàn  Là Gì

Sản phẩm liên quan