List Van Cầu KITZ | Van Hơi KITZ | KITZ Globe Valves

10/03/2018

Van Cầu KITZ  hay Van Hơi KITZ là 1 dạng Van Cầu Hơi Công Nghiệp (Globe Valve KITZ) | Van Hơi Tay Vặn | Van Hơi Nước Nóng KITZ | Van Chặn Hơi | Van Hơi Nóng | Van Hơi INOX | Van Hơi Thép | Van Hơi Đồng | Van Hơi Gang | Van Nồi Hơi | Van Cầu Hơi  Đồng Tay Xoay Thuộc nhóm Closing-Down có phần thân phồng ra và việc điều chỉnh được thông qua trục quay và đĩa. Được sử dụng cho việc điều chỉnh dòng chảy trong một đường ống. Van Cầu được sử dụng để kiểm soát hoặc ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng hoặc khí, hơi, dầu... qua một đường ống. Van cầu được đặt tên theo hình dạng - hình cầu với hai nửa của thân van được ngăn cách bởi một bộ phận kiểm soát dòng chảy (baffle) bên trong thân van.

Type Brand Size/Class Body Material
Globe Valve KITZ 10FCJ 1-1/2" 1-1/2" 10K FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 10SJ 1" 1" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 1-1/2" 1-1/2" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 1-1/4" 1-1/4" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 1/2" 1/2" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 2" 2" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 3/4" 3/4" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 3/8" 3/8" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1" 1" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1-1/2" 1-1/2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1-1/4" 1-1/4" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1/2" 1/2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 2" 2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 2-1/2" 2-1/2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 3" 3" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 3/4" 3/4" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SPBO 3" 3" JIS 10KRF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SPBO 5" 5" JIS 10KRF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 125FCJ 2" 2" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 2-1/2" 2-1/2" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 3" 3" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 4" 4" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 5" 5" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 6" 6" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 8" 8" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJS 2" 2" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 2-1/2" 2-1/2" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 3" 3" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 4" 4" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 6" 6" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 1500SCJSY 4" 4" 1500RF GLOBE, BB WCB/F6HF
Globe Valve KITZ 150SCJ 2" 2" 150RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 150SCJ 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 150SCJS 10" 10" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 2" 2" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 3" 3" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 6" 6" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 8" 8" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJSCLY 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SPB 1" 1" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 1-1/2" 1-1/2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 1/2" 1/2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 2" 2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 3/4" 3/4" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 10" 10" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 2" 2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 3" 3" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 4" 4" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 5" 5" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 6" 6" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 8" 8" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150UPA 1" 1" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 1-1/2" 1-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 1/2" 1/2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 2" 2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 3" 3" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 3/4" 3/4" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 4" 4" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 6" 6" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPAM 1" 1" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 1/2" 1/2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 2" 2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 3" 3" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 3/4" 3/4" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 4" 4" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 5" 5" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 6" 6" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 8" 8" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 20SDLB 1" 1" 20K RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1" 1" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1-1/2" 1-1/2" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1-1/4" 1-1/4" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1/2" 1/2" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 2" 2" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 3/4" 3/4" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1" 1" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1-1/2" 1-1/2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1-1/4" 1-1/4" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1/2" 1/2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 2" 2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 3/4" 3/4" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 3/8" 3/8" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYBO 2-1/2" 2-1/2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYBO 3" 3" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 2500SCJSXCLY 2" 2" 2500RF GLOBE, BB WCB/F6HF, EXT. STEM
Globe Valve KITZ 300SCJ 4" 4" 300RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 300SCJ 8" 8" 300RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 300SCJS 2" 2" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 3" 3" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 4" 4" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 6" 6" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 8" 8" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJSY 3" 3" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HF
Globe Valve KITZ 300SYB 1-1/2" 1-1/2" 300RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 300SYBO 4" 4" 300RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 300SYBO 6" 6" 300RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 300UPA 1" 1" 300RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 300UPA 3/4" 3/4" 300RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 300UPAM 1" 1" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 1-1/2" 1-1/2" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 2" 2" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 3" 3" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 4" 4" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPCM 3/4" 3/4" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 600SCJS 2" 2" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 2-1/2" 2-1/2" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 3" 3" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 4" 4" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 6" 6" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS1CY 2" 2" 600RF GLOBE, BB WC1/F6HF
Globe Valve KITZ 600UPA 1/2" 1/2" 600RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 600UPA 3/4" 3/4" 600RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 600UPAM 2" 2" 600RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 600UPAM 3" 3" 600RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 600UPAM 4" 4" 600RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ A 1" 1" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1-1/2" 1-1/2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1-1/4" 1-1/4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1/2" 1/2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1/4" 1/4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 2" 2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 2-1/2" 2-1/2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 3" 3" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 3/4" 3/4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 3/8" 3/8" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 4" 4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 1" 1" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 1-1/2" 1-1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 1/2" 1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 2" 2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 3/4" 3/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150UPM 1" 1" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 1-1/2" 1-1/2" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 1/2" 1/2" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 2" 2" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 3/4" 3/4" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 1" 1" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 1-1/2" 1-1/2" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 1/2" 1/2" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 2" 2" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 3/4" 3/4" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ B 1" 1" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 1-1/2" 1-1/2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 1-1/4" 1-1/4" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 1/2" 1/2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 2" 2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 2-1/2" 2-1/2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 3" 3" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 3/4" 3/4" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 4" 4" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1" 1" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1-1/2" 1-1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1-1/4" 1-1/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1/2" 1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1/4" 1/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 2" 2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 2-1/2" 2-1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 3" 3" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 3/4" 3/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 3/8" 3/8" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1" 1" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1-1/2" 1-1/2" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1-1/4" 1-1/4" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1/2" 1/2" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 2" 2" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 3/8" 3/8" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G-150SCJS 10" 10" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-150SCJS 12" 12" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-150SCJS 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-2500SCJSXCLY 3" 3" 2500RF GLOBE, BB WCB/F6HFS, EXT. STEM
Globe Valve KITZ G-2500SCJSXCLY 4" 4" 2500RF GLOBE, BB WCB/F6HFS, EXT. STEM
Globe Valve KITZ G-300SCJS 10" 10" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-300SCJS 14" 14" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-600SCJS 8" 8" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ UCL 1" 1" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1-1/2" 1-1/2" JIS10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1/2" 1/2" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1/4" 1/4" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 2" 2" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 3/4" 3/4" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 3/8" 3/8" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A

 

Công ty VINDEC chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Van Công Nghiệp cho các công trình, nhà máy, dân dụng: Van Cầu | Van Hơi | Van Bướm | Van Bi | Van Cửa | Van Một Chiều Van An Toàn | Van Giảm Áp  | Lọc Y  | Bẫy Hơi | Van Điện Từ | Van Điều Khiển Điện | Van Điều Khiển Khí Nén

Công Ty VINDEC chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Van Công Nghiệp chất lượng cao, uy tín, giá cạnh tranh tại tại Việt Nam

☎☎☎  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: info@vindec.vn . Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn đồng thời đưa ra lời khuyên hữu ích nhất giúp các bạn lựa chọn những loại van công nghiệp phù hợp nhất.

Tổng hợp và biên soạn!

Admin: VINDEC

  • Chia sẻ bài viết:

Bình luận của bạn